Fyns Frimenighed

Vi er ca. 10-15 til en gudstjeneste.

Aldersgruppen er for os voksne ca. 20-50, og så er der 3 små børn og et par teenagere.

Vi mødes til gudstjeneste en gang i måneden og til noget, vi kalder søndagsfællesskab, en gang i måneden.

Vores gudstjenester forløber ligesom klassiske gudstjenester.
 
Vi plejer at få besøg af en taler, da vi ikke har en præst. Vi har dog Ejler Nørager tilknyttet, så vi har en, der kan tage sig af forskellige kirkelige handlinger, såsom dåb, bryllup og begravelse.
 
Efter talen har vi nadver, som en af os fra ældsterådet forvalter. Vi er udpeget som nadverforvaltere af vores tilsynsmenighed, Sønderjyllands Frimenighed. Det er også altid en fra ældsterådet, som leder gudstjenesten.
Ældsterådet har det åndelige ansvar, mens menighedsrådet har det praktiske ansvar.

Tilsidst synger vi nogle sange, beder udgangsbøn og siger tak for denne gang. Selvfølgelig har vi også kaffe bagefter :-)

Søndagsfællesskaberne er ikke med nadver og liturgi. De arrangeres på skift af os i menigheden og kan have forskelligt indhold. Eksempler er bøn, bibelquiz, bibelstudie, prædikener fra computeren og andre ting. I forbindelse med både gudstjenester og søndagsfællesskaber har vi også haft aktiviteter, såsom fællesspisning, bowling og gåture. Hvert år har vi desuden en sommerafslutning.
 
Du kan læse mere på Fyns Frimenigheds egen hjemmeside. Linket er øverst til højre.

Praktiske oplysninger

Kontaktperson: Kurt Nielsen, formand for vores ældsteråd, tlf. 40 26 38 24, mail: kurt@nyholmgaard.com
Adresse: Vesterbro 9B, 5000 Odense C