Unge

Vi er en gruppe unge mennesker (15+ år), der samles hver onsdag i LM Odenses lokaler. Typisk har vi en taler, der kommer for at holde bibeltime for os om vor frelser Jesus.

LMU står for Luthersk Missions Unge, og er en sammenslutning af samtlige ungdomskredse i Luthersk Mission. Vi bygger vores tro på, at Bibelen er Guds ord, og derfor troværdigt i alle forhold. Derudover anser vi Den Danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelse som sand og forpligtende tolkning af Bibelen.

Adressen er Vesterbro 9B, 5000 Odense C, og vi går typisk i gang kl. 19.00 med mindre andet er angivet.

Efter mødet er der kaffe og kage, hvor vi er sammen, hygger og der er mulighed for hvad man har lyst til.
 
Du kan læse mere på Odense LMU's egen hjemmeside. Linket er øverst til højre.

Praktiske oplysninger

Se LMU´s egen Hjemmeside